Witaj w sklepie AlgoClear!

Z przyjemnością informujemy, że sprzedaż preparatu została wznowiona. Wysyłki są realizowane na bieżąco.
Zapraszamy.

Dokonując zakupu w sklepie internetowym www.lukater.pl kupujący dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe firmie LUKATER Dorota Strzelecka, ul. Norwida 2, 84-217 Kamień, która automatycznie staje się administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. dalej zwanego "RODO".

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:
- Realizacji zamówień, w tym wykonania postanowień zawieranych umów i obowiązków umownych oraz wzajemnych rozliczeń.
- Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, zarówno publiczno-prawnych i kadrowo-księgowych, jak i tych wynikających z postanowień umownych i obowiązku odprowadzenia stosownych danin i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów - cel zwany dalej "obowiązek prawny".

Z danych potrzebnych do wykonania umowy i realizacji obowiązku prawnego będziemy korzystać:
- Przez czas trwania łączącej nas umowy.
- Przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. Kodeksu cywilnego, ustaw tzw. podatkowych (PIT, CIT), prawa budowlanego nakazują nam przechowywać stosowne dane.
- Przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.
Przekazane przez Państwa dane osobowe, po realizacji zamówienia zostają zarchiwizowane i zabezpieczone do czasu otrzymania pisemnego wniosku o ich usunięcie. Zastrzegamy sobie możliwość usunięcia Państwa danych osobowych w okolicznościach od nas niezależnych (np. awaria systemu informatycznego). Dane osobowe archiwizowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Pozyskane od Państwa dane osobowe przekazujemy:
1) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych obowiązków i czynności, tj.:
- obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
- podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, realizacji projektów i zamówień oraz kadrowo-administracyjnej.
2) Innym administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską oraz ich pośrednikom,
- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki),
- podmiotom współpracującym z nami przy realizacji projektów i zamówień oraz obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i innych - w zakresie, w jakim staną się one administratorem danych.

Ponadto pragniemy poinformować, że:
1) Nie planujemy przekazywać uzyskanych od Państwa danych osobowych podmiotom telemarketingowym oraz poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2) Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do złożenia wniosku o:
- korektę Państwa danych osobowych,
- usunięcie Państwa danych osobowych,
- ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych (stosownie do treści złożonego wniosku),
- umożliwienie dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskanie informacji o przetwarzanych danych oraz o dostarczenie ich kopii,
- przeniesienie Państwa danych osobowych do innego administratora lub bezpośrednio do Państwa, w zakresie określonym w art. 20 RODO.
Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, składając pisemny wniosek na adres naszej siedziby lub wysyłając go na adres e-mail: info@lukater.pl.
W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)    

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Podatek
0,00 zł Razem

Podane ceny są cenami brutto

Kupuję i płacę